Elämyspedagogiset ongelmanratkaisutehtävät - ryhmätehtävät

Ongelmanratkaisutehtävien aikana nautitaan ulkoilmasta, ratkoen luovasti mielenkiintoisia ja hauskoja ongelmatehtäviä ja -tilanteita. Tavoitteena on virkistäytyminen, ryhmähengen kohottaminen ja hyvä olo!
Tehtävien ratkaisuun vaikuttaa koko ryhmän toiminta, kukin osallistuu persoonansa ja kykyjensä mukaisesti.
Ongelmanratkaisut aloitetaan perustehtävistä ja jatketaan vaativimpiin tehtäviin. Tehtävinä on esim. ihmissolmu, ryhmäsyli, taikamatto, liaani, onki, lammaspaimen, suon ylitys, vanne jne.
Opas valitsee tehtävät tilanteen, ajan, paikan, ryhmän ja säätilan mukaisesti. Ohjeet ja tehtäväkuvaukset annetaan vasta juuri ennen kyseisen tehtävän suorittamista, jotta mukana säilyy myös annos yllätyksellisyyttä.

35 € henkilö 1h, lisätunnit +5 € henkilö.